• Tor

    Peter Sunde:
    ”Senaste teaterföreställning: Den jag deltar i just nu.”

    LOL