• Mum-in-law

    Skållheta element är en plåga. Speciellt på sommaren. Men även på vintern om man sova i ett svalt rum och inte i en bastu.Hurra!!