• Alors

    Det skulle han visst gjort! Och det var tur att han gjorde det! Och alla andra bör också göra det!

    Dagens uppmaning: fotografera ALLTID poliser eller andra när du har möjligeten. På allmän plats är det ALLTID LAGLIGT!

  • Josefine

    Alors: självklart.